Aktieudbud 2020

BioPorto A/S udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Provenuet skal anvendes til at sikre godkendelse og forstærke udrulning af The NGAL Test samt accelerere udviklingen af nye diagnostiske tests.

Dokumenter

BioPorto har de seneste år gennemgået en markant udvikling og modning af sin teknologi, platforme og produkter. For at understøtte driften vil BioPorto styrke selskabets kapitalberedskab gennem et udbud af op til 66,6 millioner stk. nye aktier i en fortegningsemission rettet mod eksisterende aktionærer og med mulighed for nye investorer til at tegne med.

Du kan læse mere om udbuddet her:

Videoer

Se administrerende direktør Peter Mørch Eriksen præsentere BioPortos strategi.

Se Chief Medical Officer Chris Bird præsentere BioPortos teknologi.

Se finansdirektør Ole Larsen præsentere BioPortos aktieemission.

Sådan fungerer udbuddet

For eksisterende aktionærer

Eksisterende aktionærer tildeles 29. september 2020 en (1) tegningsret pr. BioPorto aktie, som ejes. For at tegne én ny aktie til en tegningskurs på 1,60 kr., skal anvendes tre (3) tegningsretter. En aktionær kan udnytte sine tegningsretter eller handle med tegningsretter ved at give besked hos det kontoførende pengeinstitut, hvor aktierne er i depot. Ved udnyttelse af tegningsretter betales tegningskursen på 1,60 kr. pr. ny aktie. Overskydende tegningsretter kan handles på Nasdaq Copenhagen i perioden 28. september 2020 til 9. oktober 2020.

For nye investorer

Hvis man på tildelingstidspunktet ikke er aktionær i BioPorto, kan man deltage i Udbuddet ved at købe tegningsretter til nye aktier på Nasdaq Copenhagen eller ved at indsende tegningsblanket til sin bank inden udløbsfristen. De nye aktier, der ikke måtte være tegnet via tegningsretter, vil af bestyrelsen i BioPorto blive allokeret til investorer, der ved indsendelse af tegningsblanket har givet bindende tegningstilsagn før udløb af tegningsperioden.

Fuldt garanteret udbud – bindende forhåndstilsagn og garantier for ca. 107 millioner kr.

En række af BioPortos nuværende aktionærer har sammen med nye investorer givet bindende forhåndstilsagn og stillet garanti for hele udbuddet af 66,6 millioner stk. nye aktier, svarende til et samlet tegningsbeløb på ca. 107 millioner kr. Garanti- og forhåndstilsagn er underlagt visse vilkår og betingelser.

En beholdning på 30 aktier i BioPorto giver 30 tegningsretter, som tildeles gratis den 29. september 2020. Der anvendes tre tegningsretter for hver ny aktie, der tegnes. Der kan således tegnes 10 nye aktier til tegningskursen på 1,60 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan sælges på Nasdaq Copenhagen i perioden 28. september 2020 til 9. oktober 2020, eller der kan i samme periode tilkøbes flere tegningsretter for at kunne tegne yderligere nye aktier.

Vigtige datoer

25. september 2020Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter.
28. september 2020Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter.
28. september 2020Handel med tegningsretter begynder (kl. 09:00 dansk tid)
29. september 2020Tildeling af tegningsretter (kl. 17:59 dansk tid)
30. september 2020Tegningsperiode for nye aktier begynder.
9. oktober 2020Handel med tegningsretter slutter (kl. 17:00 dansk tid)
13. oktober 2020Tegningsperiode for nye aktier slutter (kl. 17:00 dansk tid)

Spørgsmål og svar

Hvordan deltager jeg i emissionen?

Alle aktionærer vil blive tildelt tegningsretter den 29. september 2020, som skal benyttes ved tegning af de nye aktier. Du vil modtage information om emissionen og antal tegningsretter fra det pengeinstitut, hvor du har dine aktier i depot. Det er også til dit pengeinstitut du skal meddele, hvad du vil gøre med dine tegningsretter. Det er vigtigt at overholde de oplyste tidsfrister.

Kan jeg tegne flere aktier end hvad mine tegningsretter berettiger til?

For at tegne flere aktier skal du købe tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra mandag den 28. september 2020 til fredag den 9. oktober 2020 Det kræver tre (3) tegningsretter for hver en (1) ny aktie, du ønsker at tegne.

Jeg vil gerne deltage, men kun med en del af mine tegningsretter

Du kan sælge dine overskydende tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 28. september 2020 til den 9. oktober 2020.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at udnytte mine tegningsretter og deltage i emissionen?

Så kan du vælge at sælge dine tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 28. september 2020 til den 9. oktober 2020. Uanset om du deltager i emissionen eller ej, beholder du de aktier i BioPorto, som du allerede har. Hvis du ikke deltager og sælger dine tegningsretter i markedet, vil din ejerandel i BioPorto blive udvandet med op til 25%. Vi opfordrer til, at du læser informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.

Hvad sker der, hvis jeg slet ikke foretager mig noget?

Tegningsretter, som ikke udnyttes eller sælges i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og du er herefter ikke berettiget til kompensation. Du beholder naturligvis de aktier i BioPorto, som du allerede har, men din ejerandel bliver udvandet med op til 25%. For at udnytte værdien af de tegningsretter, du får tildelt, skal du altså enten sælge dem, eller tegne aktier for dem og dermed deltage i kapitaludvidelsen. Du bør læse informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.

Er det muligt at ændre eller annullere en afgivet ordre vedr. emissionen?

Nej, din ordre er bindende.

Hvad gør jeg, hvis jeg har aktier placeret i flere depoter?

Du vil modtage information fra dit kontoførende pengeinstitut for hvert depot, du har aktier i.

Kan man tegne nye aktier, hvis man ikke i forvejen er aktionær i BioPorto?

Ja, hvis man gennem sit pengeinstitut køber tegningsretter til de nye aktier, kan man deltage i emissionen.

Er det en god idé at deltage i emissionen?

Vi anbefaler, at du læser prospektet, da alle væsentlige forhold omkring BioPorto er beskrevet heri. Herefter er det op til dig selv at vurdere, om du vil deltage. Alternativt vil vi anbefale, at du søger professionel investeringsrådgivning, f.eks. gennem dit pengeinstitut.

Er der omkostninger for mig som aktionær ved at deltage i emissionen?

BioPorto pålægger ikke aktionærerne nogen omkostninger, men dit pengeinstitut kan evt. opkræve gebyrer i forbindelse med transaktionen.