Aktieudbud 2023

BioPorto A/S udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Provenuet skal anvendes til at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter.

Dokumenter

For at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter udbyder BioPorto op til 59,4 mio. nye aktier i en fortegningsemission, som er rettet mod eksisterende aktionærer og med mulighed for nye investorer til at tegne med. Netto provenuet fra emissionen skal anvendes til at øge omsætningen i Europa og øvrige markeder, der er omfattet af CE mærkning, fortsat at supportere spørgsmål fra FDA vedrørende Selskabets De Novo ansøgning, udvide det totale addresserbare marked for NGAL tests samt at varetage øvrige selskabsrelaterede formål.

Du kan læse mere om udbuddet her:

Investormøde

I forbindelse med aktieudbuddet afholder BioPorto den 31. maj 2023 kl. 12:00 et online investormøde via HC Andersen Capital, hvor CEO Tony Pare og CFO Neil Goldman vil gennemgå udbuddet på engelsk.

For tilmelding til onlinemødet bedes deltagere registrere sig på https://hca.videosync.fi/2023-05-31-bioporto/register.

Sådan fungerer udbuddet

For eksisterende aktionærer

Eksisterende aktionærer registreret hos Euronext Securities tildeles 2. juni 2023 kl. 17:59 gratis tre (3) tegningsret pr. BioPorto registreret aktie. For at tegne én ny aktie til en tegningskurs på 1,00 kr., skal anvendes sytten (17) tegningsretter. En aktionær kan udnytte sine tegningsretter eller handle med tegningsretter ved at give besked hos det kontoførende pengeinstitut, hvor aktierne er i depot. Ved udnyttelse af tegningsretter betales tegningskursen på 1,00 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan handles på Nasdaq Copenhagen i perioden 1. juni 2023 til 15. juni 2023.

For nye investorer

Hvis man på tildelingstidspunktet ikke er aktionær i BioPorto, kan man deltage i udbuddet ved at købe tegningsretter til nye aktier på Nasdaq Copenhagen. For visse investorer vil der desuden være mulighed for at ansøge om tegning af restaktier ved at indsende restaktietegningsblanket til sin bank inden udløbsfristen. De nye aktier, der ikke måtte være tegnet via tegningsretter, vil af bestyrelsen i BioPorto blive allokeret til investorer, der ved indsendelse af tegningsblanket har givet bindende tegningstilsagn før udløb af tegningsperioden.

Bindende forhåndstilsagn og garantier for ca. 16,6 millioner kr.

BioPorto har modtaget bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på ca. 13,4 millioner kr. ved udnyttelse af tegningsretter. Endvidere har Selskabet modtaget bindende forhåndstilsagn fra nuværende aktionærer og visse andre investorer til tegning af restaktier for et samlet tegningsbeløb på ca. 3,2 millioner kr. Forhåndstegningerne, som også indeholder fortegninger afgivet af alle medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktionen, udgør dermed i alt ca. 16,6 millioner kr. svarende til 28% af udbuddet af nye aktier.

Forhåndstilsagnene er underlagt visse vilkår og betingelser.

Baseret på Aktieudbuddets størrelsen og i overensstemmelse med undtagelser under Prospektforordningen (EU) 2017/1129 offentliggøres der ikke prospekt i forbindelse med Aktieudbuddet.

 

En beholdning på 17 aktier i BioPorto giver 51 tegningsretter, som tildeles gratis den 2. juni 2023 kl. 17:59. Der anvendes 17 tegningsretter for hver ny aktie, der tegnes. Der kan således ved udnyttelse af 51 tegningsretter tegnes 3 nye aktier til tegningskursen på 1,00 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan sælges på Nasdaq Copenhagen i perioden 1. juni 2023 til 15. juni 2023, eller der kan i samme periode tilkøbes flere tegningsretter for at kunne tegne yderligere nye aktier.

Vigtige datoer

31. maj 2023Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter.
1. juni 2023Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter.
1. juni 2023Handel med tegningsretter begynder (kl. 09:00 dansk tid)
2. juni 2023Tildeling af tegningsretter (kl. 17:59 dansk tid)
6. juni 2023Tegningsperiode for nye aktier begynder.
15. juni 2023Handel med tegningsretter slutter (kl. 17:00 dansk tid)
19. juni 2023Tegningsperiode for nye aktier slutter (kl. 17:00 dansk tid)

Spørgsmål og svar